Huizerkaas BC Zuyderzee MECO groep
 • Lid worden
 • Webshop
 • Businessclub
 •  

  De jaren 1930-1940

  De oprichting
  Op 1 januari 1927 werd door een 15-tal vrienden overeengekomen om voor een bal te gaan sparen van Turmac punten en het getuigt van enthousiasme dat deze bal binnen veertien dagen aanwezig was. Turmac was trouwens een sigarettenmerk met waardepunten op de verpakking. Met de bal was de vereniging een feit. In deze beginperiode speelde men op een terrein dat gelegen was vlakbij de toenmalige Zuiderzee op een heideveld. Doelpalen had men toen nog niet, hiervoor fungeerden jassen van de spelers, met het gevolg dat er menig ruzie ontstond of de bal nu net bínnen de jas of óver de jas was gegaan. In deze eerste maanden van de vereniging, de wintermaanden, werd er uitsluitend gevoetbald op zaterdag en de tegenstanders waren meestal buurtclubs zoals de Noord, de Zuid de Middenwijk. Op een zaterdag werd er besloten de vereniging een naam te geven: Excelsior, wat Steeds Hoger betekend. De contributie werd vastgesteld op 10 cent per week. 

  Bos en Hei
  In 1928 groeide het aantal leden van Excelsior naar 30 waardoor er werd uitgekeken naar een ander terrein. In die periode bestond in onze gemeente Huizen een club genaamd Atilia die uitsluitend op zondag speelde. Deze club ging ter zielen zodat het veld vrij kwam. Dat veld lag op het terrein van Dirk Lustig in de omgeving van theehuis Bos en Hei op grondgebied van Naarden. Met man en macht is toen gewerkt om het veld in orde te brengen want het was verre van ideaal. Kleedgelegenheid was er domweg niet zodat de spelers zich omkleedden tussen de bosjes. De netten werden elke wedstrijd opgeborgen bij de familie Van den Born in de Julianastraat. De woning van deze familie fungeerde ook als vergaderruimte. Ook voetbalschoenen en andere voetbalattributen werden bij de familie v.d. Born opgeborgen. 

  Climax
  Op 12 juni 1930 ontving de club het bericht dat de gemeente Huizen de vereniging een ander veld had toegewezen: ’t Harde. Dit terrein lag vlakbij de toenmalige gasfabriek en vlak achter de Molenberg. De openingswedstrijd werd gespeeld op 12 juli 1930 tegen de vereniging Climax. Op ’t Harde werden de voetbalprestaties steeds beter. In het seizoen 1930/1932 werd het eerste kampioenschap behaald. Een prachtige bekroning naast het vijfjarig bestaan dat werd gevierd met een feestavond in Hotel Promenade met het duo Joe en Nelli als artiesten. Op een bestuursvergadering werd besloten de spelers voor het behalen van het kampioenschap een paar kousen te geven. Bovendien werd besloten om als Excelsior lid te worden UPVB. (Utrechtse Provinciale Voetbal Bond) Voor de training in de zomermaanden werd een speler van ’t Gooi aangezocht met de naam E. Sterk. Het eerste contact met Evert Sterk was gelegd. Later zou blijken dat deze naam onverbrekelijk verbonden bleef aan onze vereniging. 

  Naamswijziging
  Op 25 januari 1933 werd door Excelsior aan de KNVB het verzoek gericht om haar naam te registeren. Aan dat verzoek kon de KNVB niet voldoen omdat er al een vereniging onder de naam Excelsior was ingeschreven. Daarom werd besloten de naam te wijzigen in V.V. Huizen. Het behalen van kampioenschappen leek voor ‘Huizen’ een normale zaak te worden, want ook het seizoen 1933/34 werd beëindigd op de hoogste plaats van de competitieladder. 
  Het tienjarig jubileum werd gevierd in het gebouw ‘Excelsior’ te Huizen en hierbij kon de vereniging terugkijken op een glanzende periode. Na een moeizaam begin werden er verschillende kampioenschappen behaald en beschikte de vereniging over goede velden en dito kleedruimten. Kortom, de basis was gelegd!