Huizerkaas BC Zuyderzee MECO groep
 • Lid worden
 • Webshop
 • Businessclub
 •  

  Uitgangspunten

  Ten aanzien van het vrijwilligersbeleid zijn een aantal uitgangspunten opgesteld. Dit zijn de punten die sv Huizen wil hanteren om de inzet van meer vrijwilligers vorm te geven.

  • Het vrijwilligersbeleid is nodig om structuur te creëren binnen de vereniging;
  • Voor de ontwikkelig en uitvoering van het beleid is een vrijwilligerscoördinator en een vrijwilligerscommissie aangesteld;
  • Werving van vrijwilligers is een continu proces;
  • sv Huizen doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging;
  • sv Huizen vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daarin bij en hebben daar zelf baat bij;
  • Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende gedragsregels. Deze zijn hier te vinden;
  • Een vrijwilliger die binnen sv Huizen een taak verricht draagt daarvoor de verantwoordelijkheid: “vrijwillig is niet vrijblijvend”;
  • sv Huizen biedt vrijwilligers aan cursussen te volgen, bijvoorbeeld voor trainers- en scheidsrechtersopleidingen;
  • sv Huizen zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen;
  • Het moet leuk zijn om bij sv Huizen een functie uit te voeren;