Huizerkaas BC Zuyderzee MECO groep
 • Lid worden
 • Webshop
 • Businessclub
 •  

  Opleidingscommissie

  Zoals ook al in de ledenvergadering aangekondigd, is ervoor gekozen om binnen de jeugdopleiding te gaan werken met een Opleidingscommissie (OC).

  Vanaf begin van dit kalenderjaar is de OC al actief en heeft de plaats ingenomen van de ‘oude’ Technische Commissie Jeugd.

  Een van de eerste taken die de OC heeft opgepakt is het updaten en herschrijven van het Jeugd Beleidsplan. Dit beleidsplan beschrijft op hoofdlijnen de doelstellingen van de Jeugdopleiding van s.v. Huizen.

  De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de diverse taken ligt bij de diverse leden van de opleidingscommissie (verder OC). De bewaking van de doelstellingen van het beleidsplan en de voortgang van de uitvoering ligt bij de OC als geheel. De opleidingscommissie legt organisatorisch verantwoording af aan het bestuur. Daar bestaan 2 portefeuilles: Technische zaken Selecties en Technische zaken Breedtesport.

  Met deze OC worden de taken verdeeld tussen diverse taakgebieden met ieder zijn eigen verantwoordelijke.

  De benoemde taakgebieden met bijbehorende verantwoordelijken zijn:

  Taakgebied

  Wie

  Voetbaltechnische zaken selecties
   

  Sidney Schipper (HJO selecties)
  Harris Bantvawala (Ondersteuning HJO) 

  06-54623551
   

  Voetbaltechnische zaken breedtesport

  Ron Hansen (HJO breedtesport)

  Interne scouting / spelersbeleid

  Jeffrey Mirrer

  06-16890856

  Coördinatie- / loopscholing

  vacant

  Keeperszaken

  Harry Steenwijk

  06-29086060

  Voorzitter Erik Bakker 06-15030383

  Algemeen lid

  Frans Beerthuizen

  De centrale doelstelling van het beleidsplan willen wij graag met deze communicatie met u delen en is:

  ONTWIKKELING EN PLEZIER GAAN HAND IN HAND.

  Deze ontwikkeling wordt ten allen tijde bewaakt worden door de OC i.s.m. het daarvoor aangewezen bestuurslid VTZ (VoetbalTechnischeZaken).

  Vanuit deze organisatiestructuur zal, de jeugdopleiding, in breed perspectief kwalitatief bewaakt worden en zal de doelstelling: ‘Ontwikkelen en plezier gaan hand in hand’ op een juiste manier gehandhaafd worden.

  Natuurlijk zijn deze mensen altijd benaderbaar voor vragen. Ze zullen veelvuldig langs de velden te vinden zijn komend seizoen.

  In algemene zin zijn zij te bereiken via het mailadres: oc@svhuizen.nl 

  Maar de kortste lijn naar informatie blijft toch altijd wel via de teamleider en/of trainer.

  Vanuit het bestuur wensen wij deze groep veel succes en plezier met het verder uitwerken en invulling geven aan deze uitdaging.