Huizerkaas BC Zuyderzee MECO groep
 • Lid worden
 • Webshop
 • Businessclub
 •  

  Selectiebeleid en communicatie

  Van alle tijden is de discussie over ‘Jeugd Selectiebeleid’. Dit speelt bij veel verenigingen en ook zeker bij onze club. Dus de vraag waarom de één wel en de ander niet in een selectieteam speelt, maar ook wat eigenlijk de verschillen zijn tussen de verschillende teams. Ook bij onze vereniging speelt deze discussie regelmatig. Omdat de vereniging het heel belangrijk vindt dat er duidelijkheid is rondom dit onderwerp, was er afgelopen vrijdag (19 november) een bijeenkomst waarbij ouders, sponsoren en de technische commissie met elkaar in discussie gingen over dit onderwerp:

  Is er eigenlijk ‘beleid’ waarop selectie van jeugd wordt gebaseerd?

  Ja, er is een jeugdbeleid plan. Niet alleen dat, sinds dit jaar is dit beleidsplan ook vertaald in een actieplan; dus wanneer moet gedurende ieder seizoen/ jaar wat gedaan worden en hoe wordt dit gecommuniceerd naar de leden. Daarbij is de kanttekening dat dit actie-plan er nog niet heel lang is en het plan dankzij ‘Corona’ en de vele beperkingen die dit met zich meebracht het vorige seizoen niet echt 100% kon worden uitgevoerd. Belangrijk is ook om te vertellen dat het plan eigenlijk continue wordt geëvalueerd en doorontwikkeld.

  Betekent dit beleid ook dat iedereen straks twee keer per week kan trainen?

  Dat is wel het streven. Om daar te komen moet er echter nog wel wat gebeuren. Dit heeft te maken met meerdere zaken: Het vinden van trainers die de trainingen kunnen geven, het goed organiseren van de trainingen – immers niet iedereen wil überhaupt twee keer trainen – en dit heeft helaas ook met de beschikbaarheid van geld te maken. Heel belangrijk is daarbij dat er de afgelopen jaren veel aandacht is besteed aan het verbeteren van de trainingen zelf. Helaas was de situatie een aantal jaar geleden zo dat een aantal teams training kregen zonder plan, zonder opgeleide trainers en zonder coördinatie met de club. Dat is nu helemaal anders: alle trainers weten wat er van hen wordt verwacht, er is oefenstof beschikbaar voor alle leeftijden en groepen en ook wordt er veel meer aandacht besteed aan de kwaliteit van de trainingen.

  Soms lijkt het of Selectieteams veel meer ‘krijgen’ van de club, is dat zo?

  Nee, zeker niet! Bij de selectieteams wordt er inderdaad meer aandacht geschonken aan zaken als training-outfit of representatie-pakken, echter dit wordt betaald door de ouders, niet door de club. Ook dienen zij een Selectie-bijdrage’ te betalen waar sommige extra’s uit worden betaald. Bij sommige teams zijn er ook ouders die extra zaken aanschaffen, maar in geen enkel geval krijgen teams voorrang of meer beschikbaar van de club.

  Als iemand het hoogste jeugdteam van zijn leeftijd niet heeft gehaald, komen er dan nog wel genoeg kansen om het later alsnog te bereiken?

  Vaak horen we inderdaad dat een groep meisjes of jongens die eenmaal in een selectieteam bij elkaar zitten samen verder gaan en in de loop van de jaren de verschillen alleen maar groter worden. Daarom heeft de club een aantal maatregelen genomen: Zo zullen Selectietrainers regelmatig ook andere teams trainen, om zodoende ook anderen kinderen te ‘scouten’. Daarnaast zullen de teams 1 en 2 van een bepaalde leeftijd meer samen gaan doen wat in de praktijk betekent dat er vaker wisselingen kunnen komen.

  Hoe zit het met het bekendmaken van de teams?

  Hier ging in het verleden nog weleens wat mis. Afgesproken is daarom dat er vaste momenten in het jaar komen waarop de selectietrainingen voor het volgende jaar zullen worden aangekondigd en zal voortaan de bekendmaking van de definitieve teams in augustus plaatsvinden, nadat de technische commissie de kans heeft gehad het ‘geheel’ te overzien en daarom goede oplossingen voor alle teams kan presenteren. Daarbij denken we dat we af moeten van de term ‘breedtesport’. Alle meisjes en jongens worden geselecteerd en komen in het team wat het beste bij hen past.  Alle teams zijn dus eigenlijk selectieteams!

  Er zijn nog meer zaken besproken en er is nog veel meer te bespreken. Daarom is er afgesproken dat deze groep van mensen in het voorjaar nog een keer bij elkaar komt om verder te evalueren om uiteindelijk de club weer op een hoger plan te brengen.

  Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, stuurt u die dan naar het onderstaande emailadres, zo kunnen wij dit weer gebruiken als input voor de verdere ontwikkeling van het jeugdbeleid!

  Erik Bakker - erikbakker@ziggo.nl