Huizerkaas BC Zuyderzee MECO groep
 • Lid worden
 • Webshop
 • Businessclub
 •  

  Tenue Leaseplan

  Een lang gekoesterde wens van het bestuur is uniformiteit van onze wedstrijdkleding. Een zaterdagje op het veld laat een wirwar aan shirtjes, broekjes en kousen zien. 
  Gesponsorde (selectie-)elftallen zijn gewend om shirts van de club te krijgen. Wanneer deze gesponsorde kleding is versleten wordt van de vereniging, of daar nu wel of geen sponsor voor is, nieuwe kleding verwacht. De spelers en speelsters van de elftallen waar geen sponsor voor is, dienen hun wedstrijdtenue zelf aan te schaffen, wat natuurlijk niet helemaal eerlijk is ten opzichte van elftallen waar wel sponsors voor zijn. Om er nu voor te zorgen dat alle spelers en speelsters te allen tijde in goede en uniforme kleding (uitstraling) kunnen spelen is/wordt er een nieuw tenue en een Tenue Leaseplan ontwikkeld dat in 2015 is in gegaan.

  Waarom?
  Door te kiezen voor deze uniforme kledinglijn en Tenue Leaseplan willen wij:
  •    De uniforme uitstraling van onze club verhogen.
  •    Meer (sponsor)inkomsten genereren om onze club financieel gezond te houden.

  Voordeel leden
  •    Uniformiteit met nieuwe shirt
  •    Altijd nette shirts en broekjes in goede maat.
  •    Geen aanschafbedrag ineens maar klein bedrag per maand.
  •    Kostenneutraal en prijzen vast voor minimaal 3 jaar.
  •    Risico voor diefstal/schade ligt bij de club (verwijtbare schade zal worden verhaald op de gebruiker).
  •    Binnen een leeftijdscategorie dezelfde sponsor (als deze wordt gevonden) voor alle selectie - en niet-selectie elftallen.

  Voordeel Vereniging
  •    Uniforme nette uitstraling.
  •    Mogelijkheid tot aanbieden van sponsorpakket op maat.
  (Sponsoren kunnen tegen relatief lagere kosten hun steentje bijdragen omdat er geen kleding meer aangeschaft hoeft te worden)

  Hoe werkt het?
  Ieder spelend lid betaalt jaarlijks een bijdrage aan het Tenue Leaseplan. Dit wordt gelijk met de (maandelijkse) contributie geïnd. Hiervoor worden de vereniging tenues aangeschaft. Aan de leden wordt het  verenigingstenue in bruikleen gegeven (hiervoor zal individueel een gebruikersovereenkomst worden gesloten). Aan het begin van het seizoen ontvangt de teambegeleider of aanvoerder een team tas met tenues en levert deze aan het eind van het seizoen weer in. Voor het eerste seizoen (2015-2016) zullen wij een compleet tenue (shirt, broek, kousen) in bruikleen geven. Vanwege mogelijke hygiënische aspecten hebben wij besloten dat de kousen slechts eenmalig, bij aanvang van het Tenue Leaseplan, worden verstrekt door de club. Vervanging van de kousen en nieuwe leden (vanaf seizoen 2016-2017) komt daarna voor rekening van de gebruiker. Sokken zijn te koop in de kantine.

  Wat kost het?
  De bijdrage aan het Tenue Leaseplan is gebaseerd op vervangingskosten. De gemiddelde vervangingskosten van het nieuwe tenue bedragen ongeveer Euro 70. Omdat we groot inkopen kunnen we tegen gunstige prijsafspraken beschikken over kwalitatief uitstekende en moderne kleding. Bij het Tenue Leaseplan gaan we vanaf het seizoen 2020-2021 uit van een bijdrage van € 36,00 per jaar. De hoogte van dit bedrag zal eens per 3 jaar geëvalueerd worden.

  Huidige kledinglijn m.u.v. wedstrijdtenue
  Naast de wedstrijdkleding bestaat er uiteraard voor iedereen de gelegenheid om allerlei andere artikelen (trainingssetjes, werkpakken, presentatiepakken, etc.) uit onze kledinglijn online te bestellen.

  Veel gestelde vragen
  •    Ik stop tussentijds met voetballen
  De bijdrage van het Tenue Leaseplan zal automatisch gelijktijdig stoppen op de dag waarop er geen contributie meer verschuldigd is. Het broekje en het wedstrijdshirt lever je in bij je leider.
  •    Ik ben mijn broekje of shirt kwijt
  De vereniging zorgt er voor dat je een nieuw shirtje of broekje krijgt als jezelf hier niets aan kunt doen. Kousen worden niet vergoed, deze dien jij zelf opnieuw aan te schaffen.
  •    Ik betaal al selectiebijdrage
  Selectiebijdrage is geen kleding bijdrage, maar is bedoeld om de jeugdopleiding in stand te kunnen houden op het door de vereniging gewenste niveau en de kosten daarvan voor de club draaglijk te houden. Deze selectie bijdrage draagt bij aan de financiering van trainerskosten (selectie en niet-selectie) en jeugdmaterialen. De selectie bijdrage zal dus ook de komende seizoenen blijven bestaan.