Huizerkaas BC Zuyderzee MECO groep
 • Lid worden
 • Webshop
 • Businessclub
 •  

  Selectieprocedure 2023/2024

  Gepubliceerd op:

  Selectieprocedure 2023/2024

  Het seizoen 2022/2023 komt bijna tot einde, dus wordt het vizier op het aankomende seizoen gericht. Daarom willen wij graag de selectieprocedure voor seizoen 2023/2024 toelichten.

  Als OC hebben wij een goed beeld van onze spelers binnen de vereniging. De selecties van alle leeftijdscategorieën (boven-, midden- en onderbouw) zijn goed in beeld bij de  huidige hoofdtrainers, waardoor wij weten hoe de ontwikkeling van de spelers verloopt. 

  Ook de interne scouting heeft gedurende dit seizoen veel wedstrijden bekeken in de onder- en middenbouw, waardoor wij een helder beeld hebben van wat er rondloopt op onze velden. 

  Tevens zal er ook gebruik gemaakt worden van de input van de coaches en leiders van de niet-selectieteams.

  Hieronder vindt u belangrijke informatie v.w.b. de selectieprocedure voor seizoen 2023/24. 

  Nadat wij de selectie procedure van afgelopen seizoen hebben geëvalueerd, zijn wij tot de conclusie gekomen dat deze manier van selecteren niet optimaal is. Hierdoor hebben wij besloten een combinatie te maken van de vorige procedure en de procedure van de jaren daarvoor. 

  Voor de zomerstop wordt er een voorlopige indeling bekend gemaakt vanuit de trainers. In de voorbereiding van het nieuwe seizoen wordt deze definitief gemaakt.

  De huidige competities zijn uiterlijk 20 mei uitgespeeld, uitzonderingen daargelaten. Dit houdt in dat wij vanaf 22 mei zullen starten met de trainingen en wedstrijden met de selecties voor het seizoen 2023/24.

  De trainers van desbetreffende teams zullen alle contactgegevens ontvangen van de spelers die hiervoor in aanmerking komen. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen en u heeft daar vragen over, dan horen wij dat graag. Dan kunnen wij toelichting geven op het besluit. U kunt een e-mail sturen naar hjo.svhuizen@gmail.com.

  Waarom een voorlopige en definitieve selectie bekendmaken?

  In de afgelopen selectie procedure zijn wij tegen bepaalde logistieke afspraken vanuit de KNVB gelopen, waardoor wij de selectie(s) eerder bekend moesten maken. Ook gaf het later doorgeven in welk team je het seizoen zal spelen wat onrust bij ouders en verzorgers. Voornamelijk bij de jongste categorieën i.v.m. trainingsdagen en indelen van opvangdagen.

  De trainers zullen dus eerst een voorlopige team indeling voor team 1, team 2 en indien mogelijk team 3 maken, zodat er alvast een richting gegeven kan worden. Vervolgens blijft het bepalend hoe een speler terugkomt vanuit de zomerstop en welke nieuwe aanmeldingen er binnen komen. De richting die gegeven is in de voorlopige indeling wordt definitief gemaakt voor de start van de eerste officiële wedstrijd.

  Gedurende het seizoen blijven wij een open selectie beleid hanteren, waarbij positieve ontwikkeling beloond kan worden om stappen omhoog te maken. Het kan ook voorkomen dat met het oog op het ontwikkelen van een speler een stap terugzetten beter is. Dit zullen wij dan onderbouwd en gestructureerd communiceren met de speler/ouders.

  Wat houdt dat in?

  • aan het einde van het seizoen weten we al wel welke spelers er geselecteerd zijn voor de selectie. De trainer zal hier een voorlopige indeling van maken. 
  • Doordat het een voorlopige selectie indeling is, kunnen spelers van buitenaf nog steeds eerlijk wedijveren met de spelers van eigen jeugd. Dit geeft de eventuele nieuwe trainers genoeg ruimte om de spelers te leren kennen en zodoende de juiste keuzes te kunnen maken. 

  Hoe de selectieprocedures eruit komen te zien, kunt u hieronder lezen:

  Onderbouwteams (JO8 t/m JO12)

  Nieuw beleidsstuk onderbouw:

  • Er zal worden gewerkt met zogenaamde open selecties. Dit houdt in dat er, gedurende een geheel seizoen, spelers kunnen doorschuiven naar andere teams. Dit kan zowel naar boven als naar beneden. Spelers die dus ontwikkeling laten zien, willen we niet weerhouden van de juiste weerstand. Dus eerlijke kansen voor iedere speler en niemand heeft de ‘garantie’ een geheel jaar in hetzelfde team te spelen. Onze ervaring is dat het hier niet zal gaan om hele grote aantallen spelers die van teams zullen wisselen, het aantal wijzigingen zal dan ook niet de ‘stabiliteit’ van het team aan tasten.

  Eventuele wijzigingen worden niet zomaar genomen. De trainer(s) gaan in gesprek met de speler/ouders om een ontwikkelingsplan samen te stellen. Mocht het blijken dat het beter is voor de ontwikkeling van de speler om een stapje terug te doen, zal dat toegelicht worden.

  Dus na alle selectieprocedures gedurende huidig seizoen, zal er een selectie ontstaan die gecommuniceerd wordt voor de vakantie, maar open blijft gedurende het nieuwe seizoen. 

  Middenbouwteams (JO13 t/m JO16)

  Onze middenbouwteams kennen t.o.v. de onderbouwteams weinig verschil. Toch zijn er in aanloop naar het nieuwe seizoen kleine veranderingen. Ook voor deze leeftijdslichtingen hebben we een open selectietrainingentraject gepland. Deze trainingen zullen onder leiding staan van verschillende hoofdtrainers. 

  In deze groep wordt de voorselectie bepaald door:

  • Het advies van de trainers/leiders van hun huidige teams. 
  • De scouting vanuit de OC. 
  • En door het advies van het hoofd jeugdopleiding breedtesport. 

  Procedure:

  • Er zullen selectietrainingen gehouden worden met alle voorgeselecteerde breedtesport spelers.
  • Verschillende trainers zullen deze trainingsdagen verzorgen en kijken naar de spelers in kwestie. 
  • De organisatie (OC) heeft inmiddels een goed beeld van de alle spelers in onze opleiding. Mede door lijsten die samengesteld zijn door scouts, trainers en/of leiders op basis van het seizoen 2022/2023.

  Doorselecteren:

  Als een speler eenmaal is opgevallen en goed genoeg is bevonden door de trainers/scouts, zal hij zich mogen melden voor de trainingen met de huidige selectie. Deze trainingen zullen in de maand juni plaatsvinden en besproken worden met de desbetreffende selectietrainers. 

  Nieuw beleidsstuk middenbouw:

  De middenbouwteams zullen het nieuwe seizoen gaan aanvangen met 2 selectieteams. Het uitgangspunt is dat het 1e selectieteam zal bestaan uit 14 spelers en het 2e selectieteam zal bestaan uit 16 spelers. In bepaalde gevallen kan hiervan afgeweken worden. Beide selecties hebben dus een totaal van 30 spelers en ook voor hun geldt dat er vanuit een beloningsstructuur wordt gewerkt. Alle spelers kunnen dus bij een goede ontwikkeling, doorgeschoven worden naar het 1e selectieteam.

  Dus na alle selectieprocedures gedurende huidig seizoen, zal er een selectie ontstaan die gecommuniceerd wordt voor de vakantie, maar open blijft gedurende het nieuwe seizoen. 

  Bovenbouwteams (JO17 t/m JO18)

  Onze bovenbouwteams hebben ook te maken met een selectieprocedure. Deze staat hieronder beschreven. Belangrijk om te weten is dat bij de bovenbouw de meeste spelers al goed in kaart zijn gebracht door alle trainers. Toch willen we iedereen een kans geven, hiervoor hebben we dus een selectietraject ingepland. 

  In deze groep wordt de voorselectie bepaald door:

  • Het advies van de trainers/leiders van hun huidige teams. 
  • Het advies van het scoutingsorgaan. 
  • Het advies van het hoofd jeugdopleiding breedtesport. 

  Procedure:

  • Op gepaste tijden zullen er selectietrainingen gehouden worden met alle voorgeselecteerde breedtesport spelers.
  • Verschillende trainers zullen deze trainingsdagen verzorgen en kijken naar de spelers in kwestie. 
  • De organisatie (OC) heeft inmiddels een goed beeld van de alle spelers in onze opleiding. Mede door lijsten die samengesteld zijn door scouts, trainers en/of leiders op basis van het seizoen 2022/2023.

  Doorselecteren:

  Als een speler eenmaal is opgevallen en goed genoeg is bevonden door de trainers/scouts, zal hij zich mogen melden voor de trainingen met de huidige selectie. Deze trainingen zullen in de maand juni plaatsvinden en besproken worden met de desbetreffende selectietrainers. 

  Nieuw beleidsstuk bovenbouw:

  De middenbouwteams zullen het nieuwe seizoen gaan aanvangen met 2 selectieteams. Het uitgangspunt is dat het 1e selectieteam zal bestaan uit 14 spelers en het 2e selectieteam zal bestaan uit 16 spelers. In bepaalde gevallen kan hiervan afgeweken worden. Beide selecties hebben dus een totaal van 30 spelers en ook voor hun geldt dat er vanuit een beloningsstructuur wordt gewerkt. Alle spelers kunnen dus bij een goede ontwikkeling, doorgeschoven worden naar het 1e selectieteam.

  Dus na alle selectieprocedures gedurende huidig seizoen, zal er een selectie ontstaan die gecommuniceerd wordt voor de vakantie, maar open blijft gedurende het nieuwe seizoen. 

  Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven zodat u weet hoe de aankomende periode verloopt met het indelen van de voorlopige selecties die (van boven- tot onderbouw) worden samengesteld. Mocht u vragen hebben kunt u deze sturen naar oc@svhuizen.nl. 

  Met sportieve groet,

  Opleidingscommissie s.v. Huizen

  Gerelateerde artikelen